Gå til innhold

Alle tiders Lyngshest!

for alle 30 minutter

Lyngshesten – hvor kommer den fra, er den like stor som en ponni, heter det lyngshest, og er den nesten utryddet? Nordnorsk arbeidshest og sliter gjennom hundrevis av år. Du møter flere som har hatt noe med Lyngshesten å gjøre, og kanskje noen som ikke har det. Dette er et morsomt og underholdende blikk på sagn og fakta rundt denne flotte hesten.

Når kan jeg se forestillinga?

Forestillinga kan bestilles.
Forestillinga ble spilt på 70årsjubileet
for Alslaget for lyngshest i Troms 2016.

Hvem

Familieforestilling.

I samarbeid med

Alslaget for Lyngshest i Troms

Støttet av

Fylkesmannen i Troms

En stor takk til

Inger Sofie Andreassen, Tromsø Lyngshest

I produksjonen har vi særlig nyttegjort oss av

Lyngshesten (Nordlandshesten) Historie og kultur i nord, Elling Vatne, 2 utg. 2006

Ei hiva tøtta – Ei samling kven-tekstar ved Reidun Mellem, Nordoffset, Tromsø,  1994
– Arbeidshesten Stella av Johan Dalheim
– Lyngshesten – tartarhest – finsk småhest av Bjørnar Seppola

Menneske og miljø i Nord-Troms, årbok 1988, Lundblad Grafisk A.s, Tromsø
– Lyngshesten – vår egne nord-norske hesterase avhttps://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2445679/Bioforsk-Rapport-2013-08-174.pdf?sequence=1&isAllowed=y Cathrine breivik

Rapport av Grete H M Jørgensen m fl, Norsk institutt for Bioøkonomi

Lykken er en Lyngshest på NRK, 2013

Lyngshesten på NRK, 1973

Bilder

Vi gir liv til lokal kunnskap