Gå til innhold

Påmelding kurs i historiefortelling

Kurset er 14. & 15. februar
Kl. 10-16 begge dager

  • Hvis dere er flere fra samme bedrift, vennligst skriv navn(ene) til de andre her. 2 eller flere fra hver bedrift kan meldes på, hvis det er plass etter at fristen er utløpt.
  • Lunsjen er inkludert i kurset. Kryss av for de(n) dagen du vil ha lunsj.
  • Visit Tromsø dekker kursavgiften for medlemmer. 500 kr for andre.

Vi gir liv til lokal kunnskap