Gå til innhold

Om oss

Tromsøya ligger i et hav av historier. Med teater formidles lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Våre skuespillere har stor glede av å hente frem den lokale kunnskapen og gi historiene liv i våre forestillinger og vandringer.

Gjennom teateret vårt levendegjør vi hendelser og personer, gjennom vandringene forteller vi om byen slik den var og er blitt. I våre vandringer får det faktiske og det fiktive gi næring til hverandres historier, det som kan virke fjernt og langt borte blir nært og personlig.

Hva betyr Sadio Nor Teater?

  • Sadio var familienavnet til Ninas oldefar. Han var finsk kven som kom vandrende til Finnmark.
  • Nor er en lek med det faktum at vi er i nord.
  • Teater er for å tydeliggjøre hva det er vi holder på med.

Her kan du hente en oversikt over teatrets produksjoner

Våre ansatte og styret

Klaus Løkholm Bergli

+47 90 02 68 74   klaus@sadionor.comJeg jobber for at møtet mellom publikum, skuespilleren og historiene skal være så nært og enkelt som mulig.

Klaus Løkholm Bergli (1976) er fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater, hvor han formidler lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Klaus er utdannet ved The Commedia School i København, en Lecoq-basert skole. Etter endt utdannelse har han jobbet frilans i flere år, innen teater og sirkusteater, både i Norge og i Italia. Siden 2010 har han vært fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater. Klaus sin fysisk baserte utdannelse kommer tydelig til uttrykk når han spiller, både gjennom karakter- og maskespill.

Last ned Klaus sin CV

Nina Rosenlund

+47 48 04 99 24   nina@sadionor.com


Jeg liker veldig godt å skape klassiske karakterer og dramaturgi, som jeg framfører på utradisjonelle steder.

Nina Rosenlund (1977) har de siste tolv årene vært ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater, som jobber med lokal historie, kunnskap og opplevelser gjennom skuespill. I tillegg har de drevet prosjekter som har dreid seg om å utvikle arenaer for skuespillere i Tromsø, de siste par årene for fem viktige aktører i det nordnorske reiselivet under prosjektet MERopplevelse. Rosenlund jobber for at kommunikasjonen med publikum er troverdig og tydelig i karakterene og stykkene hun framstiller. Stykkene har gjerne form av vandreteater hvor publikum beveger seg med skuespillerne gjennom byen, og som krever ei fleksibel tilnærming av skuespilleren.

Last ned Nina Rosenlund sin CV her

Du kan se oversikt over instruksjonsoppdrag her

Se artikkel om Nina i Her High Norths arkiv her – passordet til arkivet er “showarchive”.

Lillian Thoresen

99439122   lillian@ltst.no

Forretningsfører.
Jeg har mange års erfaring som regnskapsfører i Visma og LTST. I tillegg til å være styreleder for Sadio Nor Teater er jeg styremedlem hos Lederne avdeling Tromsø, Fagforeningen for ledere og betrodde medarbeidere.

Sylvi Bakkeby

Styremedlem.
Jeg jobber som utviklingssjef for Visit Tromsø med fokus på innovasjon, strategi og endring. Har også lang erfaring som hotellsjef, og med det bred erfaring innen reiseliv.

Ingvild Blomstervik

Styremedlem.
Jeg skriver en doktorgrad i markedsføring ved Handelshøgskolen på UiT Norges Arktiske Universitet og har tidligere jobbet innen reiselivet i Tromsø.

Vi gir liv til lokal kunnskap