Gå til innhold

Rigmor Høgseth

De siste 20 årene har jeg jobbet som salgsleder og prosjektkoordinator på informasjons og opplevelsessenteret Polaria. Mye av tiden har gått med til å skape et godt inntektsgrunnlag for drift. Som prosjektkoordinator og i noen tidligere prosjekt har jeg hatt ansvar for utvikling av utstillinger. Gjennom hele perioden på Polaria har kunnskapsturisme og kulturisme vært viktige fokusområder for meg Jeg har stor interesse for kunst og har hatt ansvaret for skiftende kunstutstillinger i kafeen. I en to – årsperiode samarbeidet jeg med Sadio Nor Teater i prosjektet “Vår syntetiske hverdag.” Jeg har utdanning i økonomi fra Handelshøgskolen BI.

Vi gir liv til lokal kunnskap