Gå til innhold

Maryon Eilertsen

Maryon er utdannet skuespiller fra Statens teaterskole 1970-74 ( inkludert praksisår ved Nationaltheatret).

Maryon ble første gang ansatt på Hålogaland Teater i 1977 og har jobbet ved teatret siden, med unntak av to år som frilansskuespiller i Oslo (1984-1986) og to år som teatersjef ved Haugesund teater (1993-1995).

2015.1.25.Minneord_Maryon_Winther_Eilertsen

Vi gir liv til lokal kunnskap