Gå til innhold

Terje Vigen

for voksne

Høsten 2008 utviklet Sadio Nor Teaters sitt første vandreteater, hvor guiden fortalte publikum om byen i nåtid og fortid, om levemåte og livskår da Norge var en fattig fiskernasjon, underveis dukket skuespilleren opp og diktet om Terje Vigen ble fortalt i etapper på ulike steder; Nordnorsk kunstmuseum, Steike Godt Bakeri, Aunegården, Tromsø bibliotek, Den katolske kirka og Verdensteatret kino.

“Der bodde en underlig gråsprengt en på den ytterste nøgne ø”.

Bakgrunn:

I 2008 ble de første direkteflyvningene mellom London og Tromsø satt opp, og det kom mange engelske turister til byen. Nina Rosenlund testet ut konseptet med å spille diktet for dem i vandreteaters form. Handlinga i diktet er lagt til Sørlandet, mens tematikken rundt nærheta til havet, avhengighet av kornimport og sanksjoner i stor grad har gjort seg gjeldende her også. Guidet tur i byen og nasjonalepos viste seg å være en ypperlig kombinasjon.

I samarbeid med

Arctic Pathfinder

Nordnorsk kunstmuseum
Aunegården
Steike Godt Bakeri
Tromsø bibliotek
Den katolske kirka

Verdensteatret kino

Støttet av:

Bilder