Gå til innhold

Om oss

Tromsøya ligger i et hav av historier. Med teater formidles lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Våre skuespillere har stor glede av å hente frem den lokale kunnskapen og gi historiene liv i våre forestillinger og vandringer.

Gjennom teateret vårt levendegjør vi hendelser og personer, gjennom vandringene forteller vi om byen slik den var og er blitt. I våre vandringer får det faktiske og det fiktive gi næring til hverandres historier, det som kan virke fjernt og langt borte blir nært og personlig.

Hva betyr Sadio Nor Teater?

  • Sadio var familienavnet til Ninas oldefar. Han var finsk kven som kom vandrende til Finnmark.
  • Nor er en lek med det faktum at vi er i nord.
  • Teater er for å tydeliggjøre hva det er vi holder på med.

Våre ansatte

Klaus Løkholm Bergli

+47 90 02 68 74   klaus@sadionor.com

Jeg jobber for at møtet mellom publikum, skuespilleren og historiene skal være så nært og enkelt som mulig.

Klaus Løkholm Bergli (1976) er fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater, hvor han formidler lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Klaus er utdannet ved The Commedia School i København, en Lecoq-basert skole. Etter endt utdannelse har han jobbet frilans i flere år, innen teater og sirkusteater, både i Norge og i Italia. Siden 2010 har han vært fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater. Klaus sin fysisk baserte utdannelse kommer tydelig til uttrykk når han spiller, både gjennom karakter- og maskespill.

Last ned Klaus sin CV

Nina Rosenlund

+47 48 04 99 24   nina@sadionor.com

Jeg liker veldig godt å skape klassiske karakterer og dramaturgi, som jeg framfører på utradisjonelle steder.

Nina Rosenlund (1977) er fast ansatt skuespiller i Sadio NorTeater, som jobber med lokal historie, kunnskap og opplevelser gjennom skuespill. I tillegg har de drevet prosjekter som har dreid seg rundt å utvikle arenaer for skuespillere i Tromsø: norsk-russisk teaterproduksjon – samarbeid med RuNo Teater, i teater på sykehus,  i stemmeskuespill og i 2019 for fem viktige aktører i det Nord-Norske reiselivet i prosjektet MERopplevelse. Rosenlund jobber for at kommunikasjonen med publikum er troverdig og tydelig i karakterene og stykkene hun framstiller. Stykkene har gjerne form av vandreteater hvor publikum beveger seg med skuespillerne gjennom byen.

Last ned Nina Rosenlund sin CV her

Se artikkel om Nina i Her High Norths arkiv her – passordet til arkivet er «showarchive».

Rigmor Høgseth

+47 95 28 07 75   rigmor@sadionor.com

De siste 20 årene har jeg jobbet som salgsleder og prosjektkoordinator på informasjons og opplevelsessenteret Polaria. Jeg har stor interesse for kunst og har hatt ansvaret for skiftende kunstutstillinger i kafeen.

De siste 20 årene har jeg jobbet som salgsleder og prosjektkoordinator på informasjons og opplevelsessenteret Polaria. Mye av tiden har gått med til å skape et godt inntektsgrunnlag for drift. Som prosjektkoordinator og i noen tidligere prosjekt har jeg hatt ansvar for utvikling av utstillinger. Gjennom hele perioden på Polaria har kunnskapsturisme og kulturisme vært viktige fokusområder for meg Jeg har stor interesse for kunst og har hatt ansvaret for skiftende kunstutstillinger i kafeen. I en to – årsperiode samarbeidet jeg med Sadio Nor Teater i prosjektet «Vår syntetiske hverdag.» Jeg har utdanning i økonomi fra Handelshøgskolen BI.