Gå til innhold

Om oss

Tromsøya ligger i et hav av historier. Med teater formidles lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Våre skuespillere har stor glede av å hente frem den lokale kunnskapen og gi historiene liv i våre forestillinger og vandringer.

Gjennom teateret vårt levendegjør vi hendelser og personer, gjennom vandringene forteller vi om byen slik den var og er blitt. I våre vandringer får det faktiske og det fiktive gi næring til hverandres historier, det som kan virke fjernt og langt borte blir nært og personlig.

Hva betyr Sadio Nor Teater?

  • Sadio var familienavnet til Ninas oldefar. Han var finsk kven som kom vandrende til Finnmark.
  • Nor er en lek med det faktum at vi er i nord.
  • Teater er for å tydeliggjøre hva det er vi holder på med.

Våre ansatte

Klaus Løkholm Bergli

+47 90 02 68 74   klaus@sadionor.com

Jeg jobber for at møtet mellom publikum, skuespilleren og historiene skal være så nært og enkelt som mulig.

Klaus Løkholm Bergli (1976) er fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater, hvor han formidler lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Klaus er utdannet ved The Commedia School i København, en Lecoq-basert skole. Etter endt utdannelse har han jobbet frilans i flere år, innen teater og sirkusteater, både i Norge og i Italia. Siden 2010 har han vært fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater. Klaus sin fysisk baserte utdannelse kommer tydelig til uttrykk når han spiller, både gjennom karakter- og maskespill.

Last ned Klaus sin CV

Nina Rosenlund

+47 48 04 99 24   nina@sadionor.com

Jeg liker veldig godt å skape klassiske karakterer og dramaturgi, som jeg framfører på utradisjonelle steder.

Nina Rosenlund (1977) er fast ansatt skuespiller i Sadio NorTeater, som jobber med lokal historie, kunnskap og opplevelser gjennom skuespill. I tillegg har de drevet prosjekter som har dreid seg rundt å utvikle arenaer for skuespillere i Tromsø: norsk-russisk teaterproduksjon – samarbeid med RuNo Teater, i teater på sykehus,  i stemmeskuespill og i 2019 for fem viktige aktører i det Nord-Norske reiselivet i prosjektet MERopplevelse. Rosenlund jobber for at kommunikasjonen med publikum er troverdig og tydelig i karakterene og stykkene hun framstiller. Stykkene har gjerne form av vandreteater hvor publikum beveger seg med skuespillerne gjennom byen.

Last ned Nina Rosenlund sin CV her

Se artikkel om Nina i Her High Norths arkiv her – passordet til arkivet er «showarchive».