Om oss

Sadio Nor Teater

Kontaktinfo:

E-post: sadionor(at)sadionor.com Tlf: + 47 48 04 99 24
Sadio Nor Teater på   Facebook   Google+

Tromsøya ligger i et hav av historier.

Med teater formidler lokal kunnskap om folk, samfunn og historie.

Våre skuespillere har stor glede av å hente frem den lokale kunnskapen og gi historiene liv i våre forestillinger og vandringer.

Gjennom teateret vårt levendegjør vi hendelser og personer, gjennom vandringene forteller vi om byen slik den var og er blitt. I våre vandringer får det faktiske og det fiktive gi næring til hverandres historier, det som
kan virke fjernt og langt borte blir nært og personlig.

 

Hva betyr Sadio Nor Teater?

Sadio var familienavnet til Ninas oldefar. Han var finsk kven som kom vandrende til Finnmark. Vi liker navnet.
Nor er en lek med det faktum at vi er i nord.
Teater er for å tydeliggjøre hva det er vi holder på med.

Ansatte

Klaus Løkholm Bergli

+47 90 02 68 74   klaus@sadionor.com

Jeg jobber for at møtet mellom publikum, skuespilleren og historiene skal være så nært og enkelt som mulig.

Klaus Løkholm Bergli (1976) er fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater, hvor han formidler lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Klaus er utdannet ved The Commedia School i København, en Lecoq-basert skole. Etter endt utdannelse har han jobbet frilans i flere år, innen teater og sirkusteater, både i Norge og i Italia. Siden 2010 har han vært fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater. Klaus sin fysisk baserte utdannelse kommer tydelig til uttrykk når han spiller, både gjennom karakter- og maskespill.

Last ned Klaus sin CV

Nina Rosenlund

+47 48049924   nina@sadionor.com

Jeg liker veldig godt å skape klassiske karakterer og dramaturgi, som jeg framfører på utradisjonelle steder.

Nina Rosenlund (1977) er fast ansatt skuespiller i Sadio Nor Teater, hvor hun formidler lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Nina er utdannet ved skuespillerlinja på Westerdals Oslo Act (Tidligere Nordisk institutt for scene og studio) i 2005. Etter et år som frilanser startet hun Sadio Nor Teater i 2007. Hun skaper ofte klassiske karakterer og dramaturgi, som hun framfører på utradisjonelle steder. Stykkene har gjerne form av vandreteater hvor publikum beveger seg med skuespillerne gjennom byen. Nina jobber for at kommunikasjonen med publikum er troverdig og tydelig i karakterene og stykkene hun framstiller.

Last ned Nina Rosenlund sin CV her

Download Nina Rosenlund’s CV in English

Se artikkel om Nina i Her High Norths arkiv her – passordet til arkivet er «showarchive».

SadioNor

SadioNor