Teateret våresforestilling
for alle


Se Kalender

Teatret våres lager og spiller teater!

Teatret våres ble etablert høsten 2017 på CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø.
Vi øver hver onsdag kl 12-15.
På øvelsene jobber vi med skuespillerteknikk, stemmetrening og øver til forestilling.

 

Når kan jeg se forestillinga?

Visning på huset 3. mai

Vi holder på å skape ei forestilling med planlagt premiere i 2020. Til å begynne med jobber vi med det å bli sett på interne visninger, og mot visninga på huset 3. mai.

I 2018 har vi begynt i det små, og presentert en liten forsmak på seminar i Tromsø 23-24 mai, om koblinga mellom kultur og psykisk helse.

Hvor kan jeg se den

CRUX Huset Tromsø, Grønnegt 12.
Ta kontakt om du ønsker å komme på visninga

Om Teatret våres

Hovedmål for 2018 er at Teatret våres skal etablere seg med øvelser, sosialt fellesskap og forestillinger. På sikt ønsker vi at teatret skal bli et varig tiltak slik at den enkelte kan etablere stabile relasjoner, lære seg nye ferdigheter, få nye interesser og være fysisk aktive.

Møteplassen for skuespillerne i Teatret våres er CRUX Huset. Her blir man kjent med andre deltakere ved oppfølgingssenteret og kan ta del i fellesskapet rundt måltider, sosialt samvær, turer, kino og andre spontane og planlagte aktiviteter. 

Gjennom å være skuespiller i Teatret våres har den enkelte mulighet til å gjenerobre det gode selvbildet gjennom tillitsfulle relasjoner, mestringsopplevelser og en plass i et fellesskap. Den enkelte deltaker kan også ta del i den veilednings- og samtaletjeneste som tilbys. 

Ønsker du å ta kontakt om Teatret våres, bare kontakt Klaus

Om CRUX Huset

CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø er for mennesker med erfaring fra rusavhengighet, kriminalitet eller utenforskap.

Vi er et trygt og godt værested, har fokus på aktivitet og turer, samt individuell oppfølging. Av hensyn til alle som skal være en del av CRUX Huset oppfølgingssenter har vi et miljø uten rus.

Huset er en del av stiftelsen CRUX, en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

I media

Et oppslag i Nordlys i forbindelse med oppstarten

I samarbeid med

CRUX Huset oppfølgingssenter

En stor takk til

Trond Mohn

Støttet av

Sparebank1 Nord-Norge

Folk sier ...

- Det er to ting som får meg i gang, og det er teatret på onsdag, og vafler på fredag
Deltaker

Medvirkende

Klaus Løkholm Bergli

+47 90 02 68 74   klaus@sadionor.com

Jeg jobber for at møtet mellom publikum, skuespilleren og historiene skal være så nært og enkelt som mulig.
SadioNor