Barnas dagforestilling
for alle


Se Kalender

På BARNAS DAG i Skarphallen er aktiviteter for barn i Tromsø i fokus. I flere år har vi og korene på Kulturskolen, holdt Luciafeiring i sentrum under parolen By for barn. Med oss på scenen denne dagen har vi Treklang og Aspirantene, for å underholde om vår yndlingsskikkelse fra byhistoria; Wanny Woldstad!

Barnas dager:

Barnas Dager feirer Barnekonvensjonens bursdag og er for ALLE barn i Tromsø.

Barnas Dager skaper muligheter til en meningsfull fritid og setter søkelys på barns rett til å bli hørt.

Med Barnas Dager løfter vi fram de frivillige kreftene i byen vår og lager gode fellesskap.

Barnekonvensjonen artikkel 12

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

Barnekonvensjonen artikkel 31

Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

Når kan jeg se forestillingen:

Lørdag 17. november kl 12.30 og 14.00

Hvor kan jeg se den:

Skarphallen
Heilovegen 19, 9015 Tromsø

 

I samarbeid med:

Barnas Dager er et samarbeid mellom Tromsø Idrettsråd, Redd Barna, FN-sambandet og Tromsø kommune.

 

En stor takk til:

  • Aud Kirsti Pedersen for hennes store dialektkunnskap, og at hun så villig deler sine språklige råd med oss!
  • Sigmund Sæverud for -som alltid, gode råd og tips!
  • Harald Johannesen og Svenn Johannesen for samtale om ishavsfolkene og Tromsø.

I produksjonen har vi særlig nyttegjort oss av 

  • Første kvinne som fangstmann på Svalbard, Wanny Woldstad, Tanum 1956
  • Tromsø Museums Ottar nr 5/88, nr 5/98 og nr 3/99
  • Polarheltinner av Sigri Sandberg Meløy, Gyldendal 2012

Medvirkende

Nina Rosenlund

+47 48049924   nina@sadionor.com

Jeg liker veldig godt å skape klassiske karakterer og dramaturgi, som jeg framfører på utradisjonelle steder.
SadioNor