forestilling    for voksne
MERopplevelse
Det er på tide teater kommer til reiselivet. Der er det en jobb å gjøre. Vi er spente på å jobbe med hvordan opplevelsene kan utvikles innenfor teatrets rammer. Og å spille teater på helt nye plasser. Det er fem bedrifter med i pilotprosjektet, alle er godt forankret i Nord-Norge, og ellers veldig ulike.

Utvikles på fem steder
ved kysten og på innlandet,
i Troms og Nordland
forestilling    for alle
Teatret våres
Bergli er instruktør for teatergruppa "Teatret våres" for deltakere på CRUX Huset.
Deltagerne bidrar med egne erfaringer og historier i øvelsene. I løpet av 2018 skaper vi ei forestilling sammen og jobber fram mot premiere i løpet av 2019. Til å begynne med jobber vi med det å bli sett på interne visninger, og etter hvert mot ei åpen forestilling.

Dato kommer.
forestilling    for alle
Instruksjon
Klaus Løkholm Bergli er vår erfarne instruktør, og har siden 2004 vært engasjert av HATS. I løpet av årene har han holdt forskjellige kurs innen skuespillerteknikk, for revylag, teatergrupper, teaterlinjer på folkehøyskoler, Ungdommens kulturmønstring og andre.

Neste kurs:
29. mars - 31. mars 2019
Ibestad

Se Kalender

SadioNor

SadioNor