forestilling    for barn
Vikinger i Nord
Vikingtida i Nord-Norge er veldig spennende, med personer og historier som har spilt viktige roller i Norges historie. En av disse er Asbjørn Selsbane. I tillegg til en dramatisering av hans fortelling, blir elevene invitert til å spille vikingspill og å skrive runeskrift.

Man-fre 15.-24. okt & 15.-16. nov 2018
vandring    for alle
A Polar pioneer’s tale
Theatre walk in the centre of Tromsø. The local polar pioneer Wanny Woldstad, takes you through it; «In the 20’s the Arctic hunt was the Klondyke of the North. Just at that time I moved to Tromsø to build my future as a housewife. But then life made a different turn … »

Fridays winter season at 1 pm
Welcome back 7. December!
Extra: friday 26. October
forestilling    for alle
Polare profiler
Bli med på en opplevelse av virkeligheten fra Svalbard! Ishavsfangsten brakte mange fra Tromsø dit, la oss ta deg med på turen. Her får du møte et typisk ektepar på fangsthytta, Wanny Woldstad, Ingrid Pedersen, og mange flere.
45 minutter.
Neste gang:
Polaria
torsdag 29. nov kl 19.30

Se Kalender

SadioNor

SadioNor