forestilling    for alle
Sigrids saga
Det var en gang at handelen med korn var livsviktig. For Sigrid og hennes familie var å kunne holde gjestebud like viktig. Så viktig at de satte livet på spill for å få det til.

Historiske Trondenes
2. og 3. september kl 14
Familieforestilling
forestilling    for alle
UNN-Teater
I samarbeid med Kulturavdelinga ved UNN spiller vi UNN-Teater. Regionen vår har lenge hatt institusjonsteater og friteater, nå har vi også sykehusteater! Vi spiller teater for folk der de er, og noen er på sykehus. Uansett grunn til at du er der, den dagen vi spiller er du velkommen til å se på!

Neste gang: Wanny Woldstads historier, Geriatrisk sengepost, UNN Breivika, 5. september
forestilling    for barn
Vikinger i Nord
Vikingtida i Nord-Norge er veldig spennende, med personer og historier som har spilt viktige roller i Norges historie. En av disse er Asbjørn Selsbane. I tillegg til en dramatisering av hans fortelling, blir elevene invitert til å spille vikingspill og å skrive runeskrift.

M/ti/to/f 9.-24. oktober 2017

Se Kalender

SadioNor

SadioNor