forestilling    for alle
UNN-Teater
I samarbeid med Kulturavdelinga ved UNN spiller vi UNN-Teater. Regionen vår har lenge hatt institusjonsteater og friteater, nå har vi også sykehusteater! Vi spiller teater for folk der de er, og noen er på sykehus. Uansett grunn til at du er der, den dagen vi spiller er du velkommen til å se på!

Neste gang: Wanny Woldstads historier, Geriatrisk sengepost, UNN Breivika, 5. september
forestilling    for barn
Vikinger i Nord
Vikingtida i Nord-Norge er veldig spennende, med personer og historier som har spilt viktige roller i Norges historie. En av disse er Asbjørn Selsbane. I tillegg til en dramatisering av hans fortelling, blir elevene invitert til å spille vikingspill og å skrive runeskrift.

M/ti/to/f 9.-24. oktober 2017
vandring    for alle
A Polar pioneer’s tale
Theatre walk in the centre of Tromsø. The town’s exciting past comes to life when the local polar pioneer Wanny Woldstad, takes you through her Tromsø and her life; «In the 20’s the Arctic hunt was the Klondyke of the North. Just at that time I moved to Tromsø to build my future as a housewife. But then life made a different turn … »
Welcome to a real taste of the Arctic! Lasts 45 minutes.

Fridays winter season at 1 pm
Welcome back in December!

Se Kalender

SadioNor

SadioNor