forestilling    for voksne
MERopplevelse
Det er på tide teater kommer til reiselivet. Der er det en jobb å gjøre. Vi er spente på å jobbe med hvordan opplevelsene kan utvikles innenfor teatrets rammer. Og å spille teater på helt nye plasser. Det er fem bedrifter med i pilotprosjektet, alle er godt forankret i Nord-Norge, og ellers veldig ulike.

Utvikles på fem steder
ved kysten og på innlandet,
i Troms og Nordland
forestilling    for alle
Instruksjon
Klaus Løkholm Bergli er vår erfarne instruktør, og har siden 2004 vært engasjert av HATS. I løpet av årene har han holdt forskjellige kurs innen skuespillerteknikk, for revylag, teatergrupper, teaterlinjer på folkehøyskoler, Ungdommens kulturmønstring og andre.

Neste kurs:
26. - 28. april 2019
Borkenes
forestilling    for alle
Kurs
Å spille en rolle- Dette er kurset for deg som har ei historie du vil fortelle, om en person, et sted eller ei tid.
Kursholderen har med seg en av sine historiske karakterer, Gitta Jønsson (1869-1950), som vil bistå med å demonstrere lærdommen i kurset.

Midt-Troms Museum
Bardufoss
3. og 4. mai 2019
For HATS

Se Kalender

SadioNor

SadioNor